Welkom bij

DOPS

Recycling Technologies

Direct Carbon immobilization (DCI)

door DOPS Recycling technologies


Met onze Direct Carbon Immobilization technologie bieden wij u de oplossing om uw afval op circulaire en CO2 arme wijze om te zetten naar grondstoffen voor zinvol hergebruik.

ONDERstaand beeld geeft een impressie van de te bouwen pilot plant, welke momenteel in ontwikkeling is.

WAAROM DOPS Recycling Technologies

  • Onze huidige samenleving genereert veel afval. Een duurzame samenleving vereist circulair gebruik van grondstoffen.

  • Vier ondernemers die de nieuwe Direct Carbon Immobilization technologie introduceren en in de markt gaan zetten met DOPS Recycling Technologies B.V. (DRT B.V.).

  • DRT B.V. ontwikkelt samen met haar klanten circulaire concepten op basis van de DCI technologie.


ONZE DCI Technologie

  • Kan zowel gemengde als sterk vervuilde afvalstoffen verwerken in een daartoe specifiek ontworpen reactor;

  • Produceert daarbij syngas, een mengsel van voornamelijk H2 (waterstof) en CO (koolmonoxide);

  • Scheidt koolstof als vaste stof af (echte CTB, Carbon Take Back);

  • Concentreert en scheidt tevens (schaarse) elementen en metalen;

  • Is een schone techniek, zonder schoorsteen, stil en veilig, dus zeer geschikt voor IOOBY (In Our Own BackYard);

  • Kortom, een sterke bijdrage aan een circulaire samenleving.